Szkolenie on-line

Ścieki przemysłowe po nowelizacji Prawa wodnego

DATA: 21 marca 2022 r.

ZAREJESTRUJ SIĘ

MIEJSCE: on-line

GODZINA: 9:00-11:00

SZCZEGÓŁY REJESTRACJI

Dołącz do nas!

Zapraszamy na kolejne szkolenie z cyklu "Prawo wod-kan w praktyce", które firma Abrys organizuje wspólnie z ekspertami

z Kancelarii Jerzmanowski i Wspólnicy z Poznania.


Szkolenie "Ścieki przemysłowe po nowelizacji Prawa wodnego" odbędzie się w formule on-line 21 marca 2022 r.

Na szkoleniu dowiesz się wszystkiego o:

Służebności przesyłu - istocie oraz przesłankom ustanowienia

Umownym ustanowieniu służebności przesyłu – sposobach procedowania, negocjacjach, kluczowych ustaleniach stron, rozwiązaniach praktycznych

Postępowaniu w przedmiocie ustanowienia służebności przesyłu

Wynagrodzeniu za ustanowienie służebności przesyłu

Bezumownym korzystaniu z nieruchomości

Zasiedzeniu służebności przesyłu

Odpłatnym przejmowaniu urządzeń

Sposobach postępowania przedsiębiorstwa w celu uregulowania zasad realizacji inwestycji polegających na budowie urządzeń przez osoby trzecie

Sposobach ustalenia wynagrodzeń za odpłatne przejęcie

Ustawodawca znowelizował przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, dokonując symbolicznych, acz niezwykle istotnych zmian w zakresie procedury wydawania pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska. Regulacje weszły w życie 10 września 2021 r. i dotyczą także trwających już postępowań. Nowe rozwiązania mają niebagatelny wpływ nie tylko na postępowania w przedmiocie wydawania pozwoleń wodnoprawnych, ale przede wszystkim na już istniejące w obrocie pozwolenia. W kontekście nowych regulacji jeszcze większego znaczenia nabiera rola przedsiębiorstw wod-kan w toku wydawania pozwoleń przez organy administracji publicznej.

Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków przemysłowych i rola przedsiębiorstwa wod-kan w tym procesie

Ostatnia nowelizacja przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne istotnie kształtuje dotychczasową praktykę zawierania oraz wykonywania umów na odprowadzanie ścieków przemysłowych pomiędzy dostawcami a przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi. Nowe przepisy wpłyną w wielu firmach wod-kan na zmiany w tym obszarze. Warto zatem prześledzić obecnie obowiązujące w przedsiębiorstwach procedury wydawania zgód na wprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych oraz zawierania umów z dostawcami ścieków przemysłowych.

Szkolenie obejmować będzie

dwa obszary tematyczne:

Praktyczne aspekty odprowadzania ścieków przemysłowych przez przedsiębiorstwa wod-kan – zgody, umowy – czyli jak przygotować się do świadczenia usług na rzecz dostawcy ścieków przemysłowych

Dlaczego szkolenie on-line?

1

SZYBKA

REJESTRACJA

2 GODZINY

WIEDZY

2

ZADAWANIE

PYTAŃ NA CZACIE

6

ZAŚWIADCZENIE

UDZIAŁU

3

BRAK KOSZTÓW

PRZEJAZDU

4

5

WYGODA

I BEZPIECZEŃSTWO

Poznaj prowadzących szkolenie

Radca prawny, wspólnik Kancelarii Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k.

Uznany ogólnopolski ekspert z zakresu prawa wodociągowo-kanalizacyjnego i prawa wodnego.

W Kancelarii kieruje działem obsługi przedsiębiorstw wod-kan, prowadzi wybrane procesy konsolidacji i transformacji podmiotów gospodarki komunalnej oraz spory sądowe.

Jest redaktorem naczelnym bloga branżowego Jerzmanowski AQUA. Autor wielu publikacji prasowych z zakresu gospodarki komunalnej, współautor kilku książek w tym obszarze. Od kilkunastu lat członek rad nadzorczych spółek komunalnych i wykładowca konferencji, szkoleń oraz studiów podyplomowych.

Mec. Łukasz

Ciszewski

Radca prawny, członek praktyki prawa wodociągowo-kanalizacyjnego w Kancelarii Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k. oraz redaktor bloga branżowego Jerzmanowski AQUA.

Na co dzień odpowiedzialny za stałą i doraźną obsługę prawną przedsiębiorstw z sektora wod-kan. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym w szczególności problematyki taryfowej, reprezentując przedsiębiorstwa przed organem regulacyjnym, a także opracowując i weryfikując taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Prelegent podczas kursów i szkoleń, autor licznych publikacji na łamach m.in. Dziennika Gazety Prawnej, Wodociągów-Kanalizacji oraz Przeglądu Komunalnego.

Mec. Mateusz

Faron

Koszt udziału w webinarium

299 zł netto + VAT

367,77 zł brutto

REJESTRACJA

Zapraszamy do kontaktu

Martyna Matuszczak

koordynator szkolenia

tel. +48 539 549 450

e-mail: m.matuszczak@abrys.pl

Katarzyna Szyińska

współpraca z partnerami

tel. +48 784 001 822

e-mail: k.szyinska@abrys.pl

ABRYS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 60-124, ul. Daleka 33, zarejestrowana w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000100410 NIP: 781-00-23-628 REGON: 001351807